PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG NGỰ

Trụ sở: Đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563 331
Email: pgd.txhongngu.dongthap@moet.edu.vn
Website:
http://www.pgdtxhongngu.edu.vn

 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị xã; tham mưu, giúp UBND Thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND Thị xã, Chủ tịch UBND Thị xã và theo quy định của pháp luật.


Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.