Tên thủ tục hành chính: CẤP PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

          - Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (trừ các đối tượng thuộc Điểm a, Khoản 4, Điều 4, của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp)  có yêu cầu lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm (DTHT) ngoài nhà trường nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất.

Bước 4: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cấp giấy phép dạy thêm học thêm (nếu được UBND cấp huyện ủy quyền).

          - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

Theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND Tỉnh.

1. Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 của QĐ 02/2017; (đính kèm mẫu 2)

2. Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động DTHT; danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm; (đính kèm mẫu 3)

3. Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng quản lý (công chức, viên chức) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (không phải công chức, viên chức) xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 của QĐ 02/2017; (đính kèm mẫu 4)

4. Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động DTHT; người đăng ký dạy thêm (người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập);

5. Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức DTHT; người đăng ký dạy thêm (không thuộc biên chế nhà nước);

6. Kế hoạch tổ chức hoạt động DTHT nêu rõ các nội dung về: Đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức DTHT. (đính kèm mẫu 5)

7. Bản cam kết của chủ cơ sở về tổ chức DTHT  (đính kèm mẫu 06).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          - Thời gian thực hiện

Thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT hoặc trả lời bằng văn bản việc không đồng ý cho tổ chức hoạt động DTHT.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền Quyết định theo quy định: Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố.

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố.

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

          - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Được cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT ngoài nhà trường.

          - Phí, lệ phí: Không

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1. Đơn xin cấp phép tổ chức DTHT (mẫu 02);

2. Danh sách trích ngang người tổ chức, người đăng ký dạy thêm (mẫu 03);

3. Đơn đăng ký dạy thêm của giáo viên (mẫu 04);

4. Kế hoạch tổ chức DTHT (mẫu 05);

5. Bản cam kết của chủ cơ sở về tổ chức DTHT  (mẫu 06).

          - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân đáp ứng theo Thông tư, Quyết định và công văn quy định

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định dạy thêm học thêm.

2. Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.