Tên thủ tục hành chính: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ (NGOÀI TỈNH)

          - Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản trao cho người nộp.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh hộ ký, trong đó có ý kiến chấp thuận của Hiệu trưởng trường TH&THCS hoặc THCS xin chuyển đến.

2. Học bạ THCS bản chính.

3. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học bản chính.

4. Bản sao giấy khai sinh.

5. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 6 do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp (hoặc danh sách trúng tuyển vào lớp 6 có dấu xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi giới thiệu đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết thủ tục.

7. Giấy giới thiệu chuyển trường do Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp.

8. Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến (đối với những học sinh chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố khác đến).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển trường.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký và có ý kiến nơi tiếp nhận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT.

+ Công văn số 899/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thủ tục chuyển trường.

+ Công văn số 658/SGDĐT-GDTrH ngày 4/8/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện giấy giới thiệu chuyển trường.

         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

                                          (Mẫu dành cho học sinh cấp THCS )

 

                     Kính gửi:

                                         -Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: -----------------------------------------------------

                                         -Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: -----------------------------------------------------

                                         -Hiệu trưởng trường: ------------------------------------------------------------- 

                                         -Hiệu trưởng trường: -------------------------------------------------------------                                                                                        

 

Tôi tên là: --------------------------------------------------------------------- Hiện ngụ tại: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Là phụ huynh của em ---------------------------------------------Sinh ngày       tháng      năm------------ Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học 20   - 20        nay là học sinh lớp--------------------------------------------- năm học 20   -20        thuộc trường---------------------------------------------Ngoại ngữ---------------------------------------------

          Kết quả điểm tuyển sinh: ……………………….(Trong đó: Văn: …….; Toán: ………

                Tôi làm đơn này gửi đến Hiệu trưởng trường-------------------------------------------------------Lãnh đạo Phòng GD&ĐT-----------------------------------------cho tôi được chuyển-------------------tôi về học lớp-------------- năm học  20   - 20            tại trường-------------------------------------------------------thuộc huyện-------------------------------------------------- tỉnh: ------------------------------------------------------------------

           Lý do:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Được sự chấp thuận của Quý thầy ( cô) chúng tôi chân thành cám ơn./.

 

Hồ sơ đính kèm                                                          Ngày……tháng … năm 20…                                                                            

-Học bạ                                                                                              Người làm đơn                                                   

-Khai sinh

-Giấy HTCTTH

-Giấy CNTT vào lớp 6            

                                                 

  Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường                          Ý kiến Hiệu Trưởng trường     

                     (Nơi chuyển đến)                                                         ( Nơi đang học)