- Trình tự thực hiện:

     Bước 1: Cá nhân, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

          Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính:

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

          + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ.

          Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

          + Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

          + Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ gồm:

 + Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp;

 + Xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người được cấp văn bằng;

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện, thị, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao bằng tốt nghiệp

- Lệ phí: 8.000đ/ 01 bản sao

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

          - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          + Người được cấp bản chính bằng tốt nghiệp nhưng có nhu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp phục vụ các yêu cầu học tập, công tác….

           - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

            + Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 158).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng ngự;

 

Tôi tên là:_______________________________________________________________

Ngày sinh:______________Nơi sinh:_________________________________________

Giới tính: _______________ Dân tộc:______________________________                         

Trước đây tôi là học sinh của trường:_________________________________________

Đã dự xét tốt nghiệp khoá ngày:__________năm học:___________________________

Tại Hội đồng xét TN:___________________________Xếp loại TN:________________

Và đã được Phòng GDĐT cấp bằng tốt nghiệp:

Vào sổ cấp bằng số:__________________Số hiệu:______________________________

Tôi làm đơn này gửi đến quý Phòng cấp cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp;

Lý do:_________________________________________________________________

Tôi chân thành cảm ơn./.

 

 

Hồ sơ kèm theo:

  • Xuất trình CMND
  • 01 ảnh 4x6

 

__________________,ngày____tháng____năm_____

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Họ tên và chữ ký)