4. Tên thủ tục hành chính: CẤP LẠI VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

 Do các trường THCS, trung tâm GDTX, Trung tâm dạy nghề-GDTX, Trung cấp nghề - GDTX  lập danh sách dự thi sai (đối với những học sinh TN THCS từ năm 2015 trở về sau).

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: nhân có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị. thành phố, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố.

- Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Người nhận kiểm trả lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố.

- Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại văn bằng;

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người được cấp văn bằng;

+ Văn bằng đã được Phòng GDĐT cấp đề nghị cấp lại

+ Các tài liệu chứng minh văn bằng ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng.

     b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời hạn giải quyết: Khi nhận được phôi văn bằng bổ sung từ Bộ GDĐT

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bằng tốt nghiệp

- Lệ phí: 8.000đ/01 phôi (mức phí này có thay đổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo theo từng năm)

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại văn bằng tốt nghiệp

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp của người học bị ghi sai do lỗi của cơ  quan cấp văn bng chứng chỉ.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

 

                                    CLB/01                                        

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                       _________________________________________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

(Dùng cho các trường hợp các đơn vị nhập dữ liệu sai)

 
 

Ảnh 4x6

 

 

                       

                           Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Ngự                                                                                                                                       

Tôi tên là:_______________________________________________________________

Ngày sinh:______________Nơi sinh:_________________________________________

Giới tính:_______________ Dân tộc: ______________________________

Trước đây tôi là học sinh của trường:_________________________________________

Đã dự thi tốt nghiệp khoá ngày:__________năm học:____________________________

Tại Hội đồng thi:___________________________

Và đã được Phòng cấp bằng tốt nghiệp:

Vào sổ cấp bằng số:________________________Số hiệu:________________________

Nay tôi đề nghị điều chỉnh:

- Họ tên: Từ __________________thành ___________________________

- Ngày sinh: Từ________________thành ___________________________

- Nơi sinh: Từ _________________thành __________________________

- Giới tính: Từ _________________thành __________________________

- Dân tộc: Từ _________________thành __________________________

Đề nghị quý Phòng xem xét điều chỉnh và cấp lại bằng tốt nghiệp cho tôi.

Tôi chân thành cảm ơn./.

 

Hồ sơ kèm theo:         

- CMND (sao y bản chính)

- Học bạ (sao y bản chính)

- Bản sao khai sinh;

- Bản chính bằng TN

 

.............,ngày........tháng ........ năm.........

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Họ tên và chữ ký)