Thủ tục hành chánh: Điều chỉnh bằng tốt nghiệp THCS

- Trình tự thực hiện:

     Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

          Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.

          Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

- Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng;

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người được cấp văn bằng;

+ Văn bằng đề nghị chỉnh sửa;

+ Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

+ Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng do thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

+ Các tài liệu chứng minh văn bằng ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng.

     b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao bằng tốt nghiệp

- Lệ phí: 8.000đ/ 01 bản sao

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh bằng tốt nghiệp

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Sau khi được cấp văn bằng người được cấp văn bằng được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký việc sinh theo quy định của pháp luật.

       + Người học đã ký nhận văn bằng nhưng nội dung ghi trên văn bằng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định 158/2005/NĐ-CP  ngày 27/12/2005 của chính phủ về hộ tịch và đăng ký hộ tịch.

+ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

            + Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 158).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                     

Ảnh 4x6

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

                    (Dùng cho các trường hợp có Quyết định điều chỉnh)

 

                   Kính gửi:    Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………..;

                                                                                                                                                                                               

 

Tôi tên là:_______________________________________________________________

Ngày sinh:______________Nơi sinh:_________________________________________

Giới tính:________ _______ Dân tộc: ______________________________

Trước đây tôi là học sinh của trường:_________________________________________

Đã dự  xét tốt nghiệp khoá ngày:__________năm học:___________________________

Tại Hội đồng xét TN:___________________________Xếp loại TN:________________

Và đã được Phòng GDĐT cấp bằng tốt nghiệp:

Vào sổ cấp bằng số:__________________Số hiệu:______________________________

Nay tôi đề nghị điều chỉnh:

- Họ tên: Từ __________________thành ___________________________

- Ngày sinh: Từ________________thành ___________________________

- Nơi sinh: Từ _________________thành __________________________

Theo quyết định số:____________ngày________của UBND___________

Và khai sinh số:______ngày__________của UBND xã____________cấp

Đề nghị quý Phòng xem xét điều chỉnh bằng tốt nghiệp cho tôi.

Tôi chân thành cảm ơn./.

 

 

 

Hồ sơ kèm theo:         

- CMND (sao y bản chính);

- Quyết định điều chỉnh (sao y bản chính);

- Bản sao khai sinh;

- Bản chính bằng TN;

- 01 nh 4 x 6

              Xác nhận của trường

 (Đối với trường hợp mượn khai sinh)

 

__________________,ngày____tháng____năm_____

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Họ tên và chữ ký)